Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door MdeRenet.
Home.
Profiel.
Foto's.
Video.
Vacatures.
Contact.

Loonbedrijf van Birgelen ontleent haar ontstaan uit een gemengd agrarisch bedrijf. Vanaf 1958 werden de werktuigen niet alleen meer op eigen bedrijf ingezet maar ook bij andere boeren.  En daar liggen de wortels van het huidige loonwerk bedrijf.  

Er werd geïnvesteerd in nieuwe teelten, in uitbreiding van activiteiten, in aanschaf van nieuwe, grote  trekkers en werktuigen.

 

In de jaren zestig investeerde het bedrijf al in zaaimachines voor gras, maïs, granen en bieten.  Ook de gewas bescherming had vrijwel direct vanaf het begin de volle aandacht.

Van Birgelen is in de jaren zeventig helemaal meegegaan met de ontwikkeling van de landbouw in z’n omgeving zoals snijmais, graszaad teelt, de opslag en de distributie van drijfmest maar vooral met de   aanschaf van éénfase 6-rijen Holmer Bietenrooier.

 

In 1990 is er een VOF opgericht met de twee zonen Sjaak en Jos die al enkele jaren actief waren in het loonbedrijf. Zij zetten heden ten dagen het bedrijf met groot enthousiasme voort. In de jaren negentig werd het machinepark verrijkt met de eerste D1000 New Holland grootpak pers en in de jaren die volgde werden nog vele andere investeringen gedaan.

Het loonbedrijf beschikt over 2 grote werktuigen loodsen en een was- en spoelplaats. De oudste dateert van 1976 en de tweede loods is van 2001.
Loonbedrijf van Birgelen verricht  90% werkzaamheden binnen de agrarische sector en 10% voor de overheidsinstanties.
De werkzaamheden worden met steeds nieuwe ontwikkelingen op de voet gevolgd. Dit alles heeft ertoe geleid dat er in de loop der jaren een zeer veelzijdig pakket van diensten in de agrarische sector aangeboden kan worden.
Zeer breed is het programma voor zaai-, poot- en oogst werkzaamheden van o.a. gras, graszaad, maïs, granen, bieten, cichorei en asperges.
Verder zijn wij gespecialiseerd in gewas verzorging en bemesting.

 

Het gros van onze klanten bevindt zich binnen een straal van 30 km.
Kwaliteit in werk staat bij het bedrijf hoog in het vaandel.

Omdat extra te waarborgen hebben Sjaak, Jos en de medewerkers reeds het VCA-certificaat en de spuitlicenties I en II in bezit.

Verder zijn wij in 2005 VKL* gecertificeerd.  

Loonbedrijf van Birgelen staat voor kwaliteit, door goed werk te leveren, door onze afspraken na te komen en te zorgen dat onze klanten tevreden zijn en blijven.

 

Heel zijn leven heeft in het teken van het

land- en loonbedrijjf gestaan.

Trots was hij op het bedrijf waar hij de

grondlegger van was.

In vol vertrouwen heeft hij dit sinds enkele

jaren overgedragen aan zijn zonen,  Sjaak

en Jos.

 

De laatste jaren op afstand, maar nog altijd

zeer geïnteresseerd en betrokken,  bleef hij

alles volgen.

Zijn advies en goede raad werd dan ook

zeer gewaardeerd.

 

Graag hadden we nog wat tijd met hem

doorgebracht, maar het lot besliste anders

voor hem.

 

We hebben grote bewondering voor de

manier waarop hij de oneerlijke strijd bent

aangegaan.

 

Helaas heeft hij moeten opgeven, iets wat met zijn

karakter en levenslust heel moeilijk is geweest.

HAR VAN BIRGELEN